Thumb
 • E-irsaliye Hakkında

  E-irsaliye belgesi, sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahip olan, elektronik belge olarak düzenlenmiş halidir.
  E-irsaliye sisteminden faydalanmak için e-fatura kullancısı olmak gerekir.
  E faturayı hangi yöntemle kullanıyorsanız, e-irsaliye için de aynı yöntemi kullanmak zorundasınız.

 • E-irsaliye Geçme Zorunluluğu

  E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satışı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına geçmeleri zorunludur.
  E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerce mal sevkleri için, uygulamaya başladıkları ayın sonundan itibaren tüm müşterilerine e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur.

 • E-irsaliye Zorunlu Alanları

  * E-İrsaliyenin düzenlenme tarihi ve belge numarası.
  * E-İrsaliyeyi düzenleyenin adı/soyadı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi, hesap numarası ve vergi kimlik numarası.
  * Müşterinin adı/soyadı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, adresi (farklı ise teslimat adresi).
  * Taşınan malın nevi, miktarı.
  * Fiili sevk tarihi ile saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı.
  * Malı taşıyan aracın plaka ve şoför (ad-soyad/TCKN) bilgileri ya da taşımayı yapan kargo lojistik firmasının bilgileri (TCKN-VKN/Ad-Soyad)
  * Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere, başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod
  (Başkanlık tarafından e-belge adresinden yapılan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren).

Thumb    

 • E-irsaliye Başvuru

  E-irsaliye Uygulamasından Yararlanma Yöntemleri
  * GİB portal yöntemi
  * Özel entegratör yöntemi
  * Doğrudan entegrasyon yöntemi
  E-irsaliye başvuru rehberi kılavuzu için tıklayınız

 • Faturanın İrsaliye Yerine Geçtiği Durumlar

  * Düzenlenen e-fatura veya e-arşiv fatura üzerinde tarih-saat-dakika olmalıdır.
  * Fatura üzerinde 'irsaliye yerine geçer' ibaresi eklenmelidir.
  * Matbu çıktının satıcı ya da yetkili tarafından imzalanması gerekmektedir.
  İlgili yazı için tıklayınız
  E-irsaliyede malın fiili sevki sırasında kağıt çıktısının araçta bulundurulması gerekmektedir.
Thumb
 • E-irsaliye Kabul Veya Red Durumu

  Fiili sevk tarihinden itibaren 7 gün içinde yanıt verilmeyen irsaliyeler otomatik olarak kabul edilir.
  * Kısmi Kabul : Bir kısım mallar kabul edilebilir, bir kısım mallar reddedilebilir.
  Geri gönderimde yeni irsaliye düzenlenmelidir.
  * Red Yanıtı : Belgenin tamamı reddedilebilir.Ancak bu durum sadece fiili sevkten önce ve mal muhteviyatının ya da alıcının hatalı olması halinde mümkündür.
  * iptal : E-İrsaliye belgesinin iptali söz konusu değildir.Sevkiyat başlamadan yanlışlık tespit edilirse,karşı taraftan ret vermesi talep edilir.
  * E-irsaliye belgesi için yalnızca tek yanıt verilebilmektedir.

 • Zorunlu Olmayan Durumlar

  E-İrsaliye belgesinin taraflarca elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunlu olup, malların alıcıya tesliminden sonra kağıt çıktının satıcı tarafından muhafaza etme zorunluluğu da bulunmamaktadır.
  Sevk irsaliye belgesinde malların fiyatlarına yer verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.
  Bu nedenle e-İrsaliye uygulamasında da böyle bir zorunluluk yoktur.